Παρεμφερή συστήματα Ωριαίας αστρολογίας

Πόσα συστήματα υπάρχουν;

Απαραίτητη κρίνεται μία διευκρίνηση για τον τρόπο που λειτουργεί η Ωριαία αστρολογία.

Υπάρχουν τρία παρεμφερή συστήματα, με παραπλήσιες τεχνικές.

Ωριαία αστρολογία (Horary Astrology): απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις

Αστρολογία του γεγονότος (event astrology): περιγράφει το ίδιο το γεγονός και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα.

Αστρολογία επιλογής (Electional Astrology): μετά από μελέτη, επιλέγει την καλύτερη χρονική στιγμή και συμβουλεύει πότε να γίνει ένα γεγονός.

Στη χώρα μας, ο όρος "Ωριαία αστρολογία" χρησιμοποιείται συχνά και για τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες. Αυτό όμως είναι λανθασμένο, αφού οι κανόνες εφαρμογής τους είναι διαφορετικοί. Οι τεχνικές της Ωριαίας απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως:

-Που είναι τα χαμένα μου κοσμήματα; Θα τα βρω;

-Θα πάρω σύντομα αύξηση;

Διαβάστε περισσότερα στο Astrology.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ