Τι είναι ο Περιπλανώμενος πλανήτης (Peregrine)

Τι είναι ο Περιπλανώμενος πλανήτης (Peregrine)

Πότε τον συναντάμε σε έναν ωριαίο χάρτη;

Πρόκειται για τον πλανήτη που βρίσκεται τοποθετημένος σε μοίρα ζωδίου, όπου δεν έχει καμία θεμελιώδη δύναμη και στην Ωριαία βαθμολογείται με -5. Π.χ. Κρόνος στις 10° Κριού που δεν είναι στο ζώδιό του, ούτε σε έξαρση, τριπλότητα, όρια ή πρόσωπο. Αν όμως ο Κρόνος βρισκόταν στις 27°, 28°, 29° ή 30° Κριού δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί περιπλανώμενος, διότι εκεί βρίσκεται στα όριά του και έτσι βαθμολογείται με +2 (βλ. πίνακα σελ. 143). Στον ίδιο πίνακα παρατηρούμε ότι ο Ήλιος σε οποιαδήποτε μοίρα του Καρκίνου κι αν βρεθεί είναι περιπλανώμενος.

Διαβάστε περισσότερα στο Astrology.gr

DPG Network