Πλανήτες εντός και εκτός ομάδας

Πλανήτες εντός και εκτός ομάδας

Οι προϋποθέσεις για να βρίσκεται εντός ομάδας ένας πλανήτης και η σημασία του στο ωροσκόπιο

(Τετράβιβλος, βιβλίο ιο, κεφ. 7, σελ. 42-43, "Περί ημερινών και , νυκτερινών”).

Οι ομάδες των πλανητών (Sects) και η σπουδαιότητά τους σε ένα χάρτη

Η πρωταρχική ενέργεια που πρέπει να γίνει από τον αστρολόγο, όταν πρόκειται να ερμηνεύσει ένα χάρτη, είναι πολύ απλή και συγχρόνως κεφαλαιώδους σημασίας: Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ελέγξει αν το ωροσκόπιο είναι ημερήσιο ή νυκτερινό. Με άλλα λόγια, το πού βρίσκεται ο Ήλιος: πάνω ή κάτω από τον ορίζοντα; Προκειμένου να διευκρινιστεί αν ένας χάρτης είναι ημερήσιος ή νυκτερινός πρέπει να εξεταστεί η θέση που βρίσκεται ο Ήλιος. Όταν είναι τοποθετημένος από τον 1ο μέχρι και τον 6ο οίκο, έχουμε νυκτερινό ωροσκόπιο. Όταν ο Ήλιος είναι τοποθετημένος από τον 7ο οίκο μέχρι και το 12ο, έχουμε ημερήσιο ωροσκόπιο. Με το απλούστατο αυτό κριτήριο γίνεται επίσης ο υπολογισμός των κλήρων, αλλά και των κυβερνητών των τριπλοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα στο Astrology.gr

DPG Network