Γυναίκες καταξιωμένες, γυναίκες leaders που μας εμπνέουν

με την επαγγελματική τους πορεία, με τη στάση ζωής τους

και με την προσήλωση στον στόχο τους,

γυναίκες που δεν ακολουθούν τα παραδείγματα των άλλων

αλλά γίνονται οι ίδιες role model με τα έργα και τις πράξεις τους,

απαντούν το ερωτηματολόγιο του Queen.gr

και μας ξετυλίγουν όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους.

Είναι δύσκολο,

εν έτει 2022,

να είσαι γυναίκα

καριέρας;