Πότε βάζουμε τελικό «ν»; Μάθε το τέλειο κόλπο για να μη το ξανακάνεις ποτέ λάθος!

5 SHARES

Σίγουρα σου έχει τύχει κι εσένα να ξεχνάς κάποιους βασικούς κανόνες γραμματικής με αποτέλεσμα σταδιακά να μονιμοποιείται και η λανθασμένη διατύπωση λέξεων και φράσεων. «Πάμε στη θάλασσα;» ή «Πάμε στην θάλασσα;».

Το τελικό -ν παραμένει όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή από στιγμιαίο ή διπλό σύμφωνο (κ, π, τ, μπ, ντ, γκ, τσ, τζ, ψ, ξ).

Το τελικό -ν χάνεται όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από εξακολουθητικό σύμφωνο (γ, β, δ, χ, φ, θ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ).

Όταν, λοιπόν, η λέξη που ακολουθεί αρχίζει από Κ, Π, Τ, Ψ, Ξ, τότε, μπαίνει ν στο τέλος του άρθρου που είναι πριν από αυτή.

Για να αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ αρσενικού και ουδετέρου γένους αποφασίστηκε το τελικό ν να διατηρείται πάντα στα αρσενικά άρθρα και στις αντωνυμίες. (Παράδειγμα «τον αδερφό», «τον πατέρα»).

Επίσης το σαν κρατάει πάντα το τελικό ν. (Παράδειγμα «Μας κοίταζε σαν χαζός»).

Παραμένει ενίοτε στο απαγορευτικό μη(ν) μπροστά από τις μετοχές σε -οντας και -ώντας ( μην έχοντας) αλλά ποτέ στις λόγιες μετοχές (οι μη καπνίζοντες).

Παραμένει στο αριθμητικό εκατό(ν), όταν συνδυάζεται με άλλον αριθμό που αρχίζει από φωνήεν: εκατόν επτά, εκατόν έξι κ.λπ.

Παραμένει στην αιτιατική μιαν, όταν ακολουθεί λέξη που από α: μιαν άλλη μέρα, μιαν αγάπη κ.λπ.

Τι γίνεται όμως αν δεν έχετε συγκρατήσει τα συγκεκριμένα γράμματα και τον κανόνα που μάθατε στην Γ’ Δημοτικού;
Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι η φράση:«ΚάΠοΤε, ΨάΞε»

Όταν, λοιπόν, η λέξη που ακολουθεί αρχίζει από Κ, Π, Τ, Ψ, Ξ, τότε, μπαίνει ν στο τέλος του άρθρου που είναι πριν από αυτή. (Παράδειγμα «Μου πήρε την ξύστρα»).

Τώρα ξέρεις και δε θα ξανακάνεις ποτέ λάθος!

5 SHARES
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ