Η Henkel δημοσιεύει την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2023

Η Henkel δημοσιεύει την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2023

Η Henkel δημοσίευσε πρόσφατα την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2023, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση της παγκόσμιας βιώσιμης στρατηγικής της, ειδικότερα σε σχέση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Henkel: Σημαντική πρόοδο στους στόχους βιωσιμότητας της

  • Ενέργειες για το περιβάλλον:

- Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 61%

- Αύξηση του μεριδίου ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό 89%

  • Κυκλική οικονομία: το ποσοστό του ανακυκλωμένου πλαστικού αυξήθηκε στο 19% παγκοσμίως
  • Φυσικές πηγές: 10η επέτειος της συνεργασίας με την Solidaridad για φυτικό φοινικέλαιο
  • Ισότητα φύλων: υιοθέτηση γονικής άδειας ανεξαρτήτως φύλου
  • Βιώσιμες λύσεις: μεγαλύτερη ανάπτυξη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων
  • Δέσμευση των εργαζομένων: επέκταση του προγράμματος «Sustainability at Heart»

Η Henkel δημοσίευσε πρόσφατα την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2023, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση της παγκόσμιας βιώσιμης στρατηγικής της, ειδικότερα σε σχέση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, η εταιρεία διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, στοχεύοντας σε όλο και περισσότερο βιώσιμα προϊόντα, ενώ επεκτείνει περεταίρω το πρόγραμμα δέσμευσης των εργαζομένων της.

«Η βιωσιμότητα αποτελεί κεντρικό πυλώνα του προγράμματος στρατηγικής ανάπτυξής μας», σημείωσε ο ο Carsten Knobel, Διευθύνων Σύμβουλος της Henkel. «Ειδικά σε κρίσιμες περιόδους όπως αυτή, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πιο σημαντική από ποτέ. Γι’ αυτό και εργαζόμαστε διαρκώς, ώστε να επιτυγχάνουμε τους βιώσιμους στόχους μας και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σημειώσαμε τέτοια πρόοδο και για το 2023. Τα εξαιρετικά μας αποτελέσματα σε κορυφαίες ESG αξιολογήσεις από εξωτερικούς φορείς, όπως για παράδειγμα η επαναλαμβανόμενη πλατινένια επιτυχία μας στο EcoVadis, αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο και ότι η πρόοδός μας αναγνωρίζεται».

carsten-knobel-henkel_Low.jpg

«Τον περασμένο χρόνο επικεντρωθήκαμε στην εξέλιξη των περιβαλλοντικών μας δεσμεύσεων και κοινωνικών επιρροών», συμπλήρωσε η Sylvie Nicol, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Henkel, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, Υποδομών και Βιωσιμότητας. «Θα ήθελα να τονίσω την σημαντική μας πρόοδο στη βιώσιμη προμήθεια βασικών εμπορευμάτων, όπως για παράδειγμα η πιστοποίηση φοινικέλαιου και φοινικοπυρηνέλαιου. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες για τη συμβολή σε μια κυκλική οικονομία και στις δύο επιχειρηματικές μας μονάδες. Επιπλέον, συνεχίζουμε να προάγουμε την κοινωνική ισότητα και θα ήθελα μάλιστα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην καθιέρωση γονικής άδειας ανεξαρτήτως φύλου για όλους τους εργαζόμενους μας παγκοσμίως».

2-sustainability-report2023-henkel_Low.jpg

Σημαντική βελτίωση στην απόδοση βιωσιμότητας

Το «2030+ Πλαίσιο Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη» καθορίζει σαφείς στόχους και φιλοδοξίες για την παγκόσμια πορεία της Henkel προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο σε θέματα περιβάλλοντος, όσο και κοινωνικού χαρακτήρα και διακυβέρνησης. Η εταιρεία σημείωσε σημαντικές αλλαγές και πρόοδο σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, μειώνοντας το αποτύπωμα CO2 στην παραγωγή της κατά 61% ανά μετρικό τόνο προϊόντος (σε σύγκριση με το 2010), ενώ αύξησε το ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 89%. Συνολικά, 14 ακόμα εγκαταστάσεις υιοθέτησαν παραγωγή ουδέτερη από άνθρακα το 2023. Βασισμένη στην πρόοδο που κατέγραψε στη μείωση των εκπομπών CO2 από τις πρώτες ύλες και τις συσκευασίες σε ποσοστό 17% (ανά τόνο προϊόντος, σε σύγκριση με το 2017), η Henkel έχει προβεί σε ένα net-zero πλάνο σε όλες τις κατηγορίες εκπομπών.

Ένας σημαντικός στόχος για την Henkel είναι η προώθηση κυκλικής οικονομίας. Συνολικά, η Henkel αύξησε το μερίδιο του ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες των προϊόντων της στο 19% παγκοσμίως. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο διπλασιασμός στα επίπεδα ανακυκλωμένου περιεχομένου στο 50% για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο υγρών απορρυπαντικών γενικής χρήσης στην Ευρώπη, όπως το Persil.

Η Henkel συνέχισε επίσης τις προσπάθειές της για την προστασία των φυσικών πόρων. Αυτό περιλαμβάνει την υπεύθυνη χρήση πρώτων υλών, όπως το φοινικέλαιο και το φοινικοπυρηνέλαιο. Στα τέλη του 2023, η εταιρεία μπόρεσε να καλύψει το 96% της παγκόσμιας ζήτησης με βιώσιμα πιστοποιημένο φοινικέλαιο (πυρηνέλαιο) και έφτασε σε ποσοστό ανιχνευσιμότητας 89%. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των μικροκαλλιεργητών στην παραγωγή φοινικέλαιου, η Henkel γιόρτασε τα 10 χρόνια συνεργασίας με τον οργανισμό Solidaridad. Περισσότεροι από 39.000 μικροκαλλιεργητές έχουν ήδη επωφεληθεί από τις κοινές πρωτοβουλίες. Η συνεργασία θα επεκταθεί περαιτέρω μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της Κολομβίας και της Ινδονησίας.

Αναφορικά με την πολιτική της εταιρείας για την ισότητα, διαφορετικότητα και συμπερίληψη, η Henkel φιλοδοξεί να πετύχει την ισότητα σε όλα της τα διοικητικά επίπεδα έως το 2025. Πέρυσι, το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις αυξήθηκε στο 39,5%. Ως μέρος της δέσμευσής της για μεγαλύτερη ισότητα και σεβασμό προς την οικογενειακή ζωή των εργαζομένων της, η Henkel υιοθετεί πολιτική γονικής άδειας ανεξαρτήτως φύλου. Η νέα αυτή πολιτική εγγυάται 100% γονική άδεια οκτώ εβδομάδων μετ' αποδοχών για όλους τους εργαζομένους παγκοσμίως, βασισμένη αποκλειστικά στον ρόλο τους στην ανατροφή των παιδιών τους.

Περαιτέρω ανάπτυξη του ήδη βιώσιμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων

Το περασμένο έτος η Henkel συνέχισε να εργάζεται για τον βιώσιμο μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου προϊόντων της. Ένα παράδειγμα αυτού είναι ένα έργο της μονάδας Adhesive Technologies. Ο τομέας έχει αναπτύξει περαιτέρω τη μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης για να δημιουργήσει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις επιδόσεις βιωσιμότητας των προϊόντων του. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελούν μέρος της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υποστηρίζουν τη στροφή σε νέες λύσεις που επιτρέπουν τη μείωση των εκπομπών και την κυκλική οικονομία.

Το 2023, η μονάδα Henkel Consumer Brands παρουσίασε την πρωτοβουλία «It starts with us». Βασικός στόχος είναι να παροτρύνει τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα προϊόντα της εταιρείας με πιο αποδοτικό τρόπο για εξοικονόμηση πόρων, μέσω απλών συμβουλών για τις καθημερινές τους συνήθειες, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιώντας το οικονομικό πρόγραμμα του πλυντηρίου τους.

Εξωτερική αναγνώριση για τις επιδόσεις και την πρόοδο στη βιωσιμότητα

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι επιδόσεις βιωσιμότητας της Henkel και το 2023 έχουν αναγνωριστεί από υπηρεσίες αξιολόγησης, όπως η EcoVadis που τοποθέτησε τη Henkel στο κορυφαίο 1% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν, αλλά και η Sustainalytics.

Επέκταση του παγκόσμιου προγράμματος δέσμευσης

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Sustainability at Heart", το οποίο ξεκίνησε παγκοσμίως το 2022, η Henkel στοχεύει να προωθήσει περαιτέρω τη δέσμευση των εργαζομένων της για βιωσιμότητα και μάλιστα μέσα στο 2023 έχει επεκτείνει τα εκπαιδευτικά της σεμινάρια. Περισσότεροι από 10.000 εργαζόμενοι έχουν ήδη λάβει μέρος στην βασική εκπαίδευση της εταιρείας, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω e-learning σε πολλές γλώσσες και αποτελεί νέο format για όσους εργάζονται στην παραγωγή. Υπάρχουν επίσης πιο εξειδικευμένα trainings, καθώς και ένα νέο εργαστήριο «Sustainability Incubator Lab» – μια πλατφόρμα που δίνει στους εργαζόμενους την ευκαιρία να εργαστούν πάνω στις δικές τους ιδέες βιώσιμης ανάπτυξης.