Η Καστοριά γιορτάζει τη φύση και τα ζώα

Η Καστοριά γιορτάζει τη φύση και τα ζώα

Μια ημερίδα για τη συνύπαρξη του ανθρώπου και της αρκούδας θα γίνει στις 30 Ιουνίου.

Μια ημερίδα με θέμα «Έναρξη του έργου LIFE ARCTOS/KASTORIA - Bελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς - Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα.

Η συγκεκριμένη ημερίδα, που ενισχύει το περιβάλλον καθώς και την υγιή σχέση του ανθρώπου με τα ζώα, αποτελεί την πρώτη από μια σειρά συναντήσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο του έργου "LIFE ARCTOS/KASTORIA". Το έργο αυτό θα έχει σε πρώτη φάση ως σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πλευρών για τις δράσεις που αφορούν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων από την παρουσία της αρκούδας και στην ελαχιστοποίηση των ζημιών που προκαλεί η αρκούδα στη φυτική και στη ζωική παραγωγή. Επίσης το πρόγραμμα αυτό θα δρομολογηθεί προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας μέσα στο νομό Καστοριάς.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς.DPG Network