Η WWF κατά του μεσοπρόθεσμου

Η WWF κατά του μεσοπρόθεσμου

Ακόμα και το WWF διαμαρτυρήθηκε κατά του μεσοπρόσθεσμου.

Μπορεί τελικά το μεσοπρόθεσμο να ψηφίστηκε σήμερα, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF ωστόσο συμμετείχε και αυτή με τον τρόπο της προκειμένου να εκφράσει τις ανησυχίες και την αντίδρασή της σχετικά με την περιβαλλοντική διάσταση του νόμου: «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015». Με επιστολή λοιπόν προς την κυβέρνηση, και στγκεκριμένα προς τους Υπουργούς Γιώργο Παπακωνσταντίνου και Ευάγγελο Βενιζέλο, το Ελληνικό WWF εξέφρασε τη δυσαρέσκειάτου και υποσημείωσε ότι υπάρχουν ασάφειες σε σχέση με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα ερωτήματα που έθεσε είναι:

- Η δυνατότητα νομιμοποίησης καταπατήσεων δημόσιων εκτάσεων.
- Η δυνατότητα επενδυτικής δραστηριότητας εντός περιοχών απόλυτης προστασίας και οικοτόπων προτεραιότητας.
- Η διαφαινόμενη δυνατότητα παρεκκλίσεων από την ισχύουσα πολεοδομική – χωροταξική και περιβαλλοντική νομοθεσία.
- Η προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας.
- Η διατήρηση του δικαιώματος του Δημοσίου για επανακαθορισμό των όρων, μετά τη λήξη των συμφωνιών μίσθωσης δημόσιας γης.

DPG Network