Κίνα: η νύφη θέλει παρακάλια

Κίνα: η νύφη θέλει παρακάλια

Άλλο ένα ιδιαίτερο γαμήλιο έθιμο από την Κίνα.

Στους παραδοσιακούς γάμους στην Κίνα, άλλο ένα ιδιαίτερο έθιμο τηρείται. Οι άνδρες από την οικογένεια της νύφης μπλοκάρουν την είσοδο του σπιτιού της. Εκεί καταφτάνουν ο γαμπρός και οι άνδρες φίλοι του και με παρακάλια και τραγούδια προσπαθούν να αποδείξουν πόσο πολύ ο γαμπρός την αγαπά.

Όταν τα καταφέρουν, τους επιτρέπεται η πρόσβαση στο σπίτι, όπου ο γαμπρός συναντά τους γονείς της καλής του. Μετά ανεβαίνει με τη συνοδεία του στο δωμάτιο που είναι κλειδωμένη η νύφη μαζί με τις παράνυφους. Αρχίζει πάλι τα τραγούδια και τα παρακάλια μέχρι τα κορίτσια να του επιτρέψουν την είσοδο.

Το ζευγάρι τότε συναντά όλα τα πεθερικά και ανταλλάσουν δώρα και λουλούδια. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει η τελετή.