Ολοκληρωμένη γυμναστική για σώμα και πνεύμα

Ολοκληρωμένη γυμναστική για σώμα και πνεύμα

Το πιλάτες αποτελείται από περίπου πεντακόσιες ασκήσεις ακρίβειας, στις οποίες συμμετέχει και το σώμα αλλά και η αντίληψή μας, και οι οποίες εκτελούνται σε ειδικά σχεδιασμένα όργανα μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους στη μέθοδο, γυμναστές.

DPG Network