Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Η ταχύτητα της μπάλας του squash, κατά μέσο όρο, ξεπερνάει τα 200χλμ την ώρα.

DPG Network