Κινητό και γυμναστική σημειώσατε χ

Κινητό και γυμναστική σημειώσατε χ

Τα κινητά μπορούν να έχουν ευεργετικές ιδιότητες στη φυσική κατάσταση.

H παρακολούθηση της γλυκόζης στο αίμα καθώς και η μέτρηση της απόστασης που διανύει κάποιος όταν περπατάει θα γίνουν πραγματικότητα πολύ σύντομα. Είναι η πρώτη φορά που οι δύο συσκευές -ο μετρητής γλυκόζης και ο βηματομετρητής- θα συνδυαστούν μαζί σε ένα κινητό τηλέφωνο.

Συγκεκριμένα οι τιμές της γλυκόζης, η οποία μετριέται από ένα «μικρόμετρο», εμφανί­ζονται στην οθόνη και μπορούν να σταλούν με γραπτό μήνυμα σε μια ιατρική μονάδα παρακολούθησης του διαβήτη. Από την άλλη πλευρά, γίνεται καταγραφή της συνολικής απόστασης που κάποιος περπατάει προκειμένου να φαίνονται τα θετικά αποτε­λέσματα στην υγεία. Ταστοιχεία αναλύονται και έρχονται στο κινητό με μήνυμα ως συμβουλές. Η συσκευή θα βρίσκεται στην αγορά σε 3-5 χρόνια.