Πόσο μπορεί να επηρεάσει την υγεία σου ένα αφεντικό που σε αδικεί;

Πατούλια Κατερίνα
Πόσο μπορεί να επηρεάσει την υγεία σου ένα αφεντικό που σε αδικεί;

Πώς ένα κακό αφεντικό μπορεί να βλάψει την υγεία σου

Πόσο μπορεί να επηρεάσει την υγεία σου ένα αφεντικό που σε αδικεί, θα σε ξαφνιάσει

Πολλές φορές κάνουμε θυσίες για τη δουλειά μας. Τι συμβαίνει όμως όταν εκτός από το προσωπικό χρόνο μας, θυσιάζουμε και την υγεία μας; Πρόσφατα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Scandinavian Journal of Work, Environment and Health από βρετανούς μελετητές μελέτησε πώς ακριβώς επιδρά στην υγεία των εργαζομένων η άδικη συμπεριφορά του αφεντικού τους.

Συγκεκριμένα, μετά από ανάλυση στοιχείων 5.8000 εργαζομένων σε εταιρίες της Σουηδίας από το 2008 έως το 2014, διερευνήθηκε η ισότητα και η δικαιοσύνη στον εργασιακό χώρο αλλά και το πόσο υγιείς δήλωσαν οι εργαζόμενοι πως είναι.

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να απαντήσουν καταφατικά ή αρνητικά σε ερωτήσεις όπως «οι προϊστάμενοι σας ακούνε τις ανησυχίες σας για τις αποφάσεις που παίρνουν» ή «οι ανώτεροί σας δίνουν ευκαιρίες να αντιδράσετε σε αποφάσεις που παίρνουν»;

Οι ερευνητές είδαν πως όσο πιο άδικο ήταν το αφεντικό σε μια δουλειά, τόσο χειρότερη ήταν η υγεία των εργαζομένων. Το ίδιο συνέβη και με εργαζομένους που ένιωθαν πως τους φέρονταν δίκαια και ήταν πιο υγιείς στο τέλος της εβδομάδας.

DPG Network