Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία η 3η Δεκεμβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία η 3η Δεκεμβρίου

Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να υπενθυμίσει στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς αλλά και στους απλούς πολίτες το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην πλήρη συμμετοχή στα κοινά καθώς και στην ισότητα.

3 Δεκέμβρη: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Από το 1992 όπου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑΜΕΑ μέχρι και σήμερα, η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στα Άτομα Με Αναπηρία. Το 2007 αποφασίστηκε η αλλαγή του όρου « Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» σε «Άτομα με Αναπηρία» και ο νέος όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2008!

International-Day-of-Persons-with-Disabilities-2014-UN

Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να υπενθυμίσει στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς αλλά και στους απλούς πολίτες το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην πλήρη συμμετοχή στα κοινά καθώς και στην ισότητα. Οι συνθήκες διαβίωσής τους θα πρέπει να είναι ίσες με εκείνες των υπόλοιπων πολιτών και να τους δίνεται η δυνατότητα για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.


Το φετινό θέμα εορτασμού είναι το εξής: «Αειφόρος Ανάπτυξη: Η Υπόσχεση της Τεχνολογίας». Στόχος του είναι να τονιστεί ο ρόλος της τεχνολογίας στη ζωή των ανθρώπων αυτών, μειώνοντας τον κίνδυνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, εξίσου σημαντική είναι η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος εργασίας, καθώς και βιωσιμότητα των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης μέσα από την αναπηρία.

thumbnail

Τέλος, κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε πως περίπου το 7-10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από κάποιου είδους αναπηρία. Καλό θα ήταν να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό κλίμα για τα Άτομα με Αναπηρία.