Οι φώκιες βλέπουν με τα μουστάκια τους!

Οι φώκιες βλέπουν με τα μουστάκια τους!

Τα μουστάκια φαίνεται να είναι πολύτιμα εργαλεία για τις φώκιες, οι οποίες τα χρησιμοποιούν και ως δεύτερα μάτια τους.

Πολύτιμα για την ανίχνευση τροφής, μεταξύ άλλων, είναι τα μουστάκια για τις φώκιες, καθώς τις βοηθούν να ξεχωρίζουν διάφορα σχήματα και μεγέθη μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία διαπιστώθηκε ότι με τα μουστάκια τους τα χαριτωμένα ζώα είναι σε θέση να «διαβάζουν» τους κυματισμούς που δημιουργούνται γύρω από διάφορα αντικείμενα μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα να μπορούν να γνωρίζουν το μέγεθος και το σχήμα τους. Φάνηκε ακόμη, ότι οι φώκιες μπορούν να εντοπίσουν και να ακολουθήσουν διερχόμενα ψάρια, ακόμη και 35 δευτερόλεπτα μετά το πέρασμά τους.

Όπως επισημαίνεται, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα συγκεκριμένα θηλαστικά αφού κυνηγούν κυρίως σε σκοτεινά νερά. «Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό για μια φώκια, η οποία πρέπει να αποφασίσει αστραπιαία κατά πόσο το ψάρι ή το αντικείμενο που μόλις πέρασε είναι ενδιαφέρον ώστε να το ακολουθήσει», αναφέρει η έρευνα.

DPG Network