Παράνυφες: ο μπόγιας των κακών πνευμάτων

Παράνυφες: ο μπόγιας των κακών πνευμάτων

Για ποιο λόγο στους γάμους συνηθίζεται οι παράνυφες να συνοδεύουν τη νύφη;

Του γάμου τα περίεργα είναι πολλά, ενώ τα διάφορα έθιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή. Όμως υπάρχουν και συνήθειες στην τέλεση των γάμων που είναι κοινές παντού. Έτσι, λοιπόν, όχι τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό οι παράνυφες συνηθίζεται να βοηθούν τη νύφη σε όλες τις προετοιμασίες πριν το γάμο αλλά και να τη συνοδεύουν στην εκκλησία την μεγάλη ημέρα.

Μάλιστα τη συγκεκριμένη ημέρα αυτές οι γυναίκες υποτίθεται ότι πρέπει να φορούν όλες φορέματα παρόμοια με της νύφης για να ξορκίσουν τα κακά πνεύματα. Βλέπετε αν κάποιο από αυτά τολμήσει να εισέλθει στο χώρο τέλεσης του γάμου δε θα μπορέσει να αναγνωρίσει τη νύφη.

DPG Network