Το Dove φροντίζει για τον πλανήτη και την επιδερμίδα μας

Το Dove φροντίζει για τον πλανήτη και την επιδερμίδα μας

Το Dove προχωράει σε φιάλες από 100% ανακυκλωµένο πλαστικό, ενώ σχεδιάζει την κυκλοφορία συσκευασιών χωρίς πλαστικό για τα κρεµοσάπουνα οµορφιάς του σε µπάρα.

Το Dove διεθνώς ανακοινώνει µια πρωτοβουλία ορόσηµο στο πλαίσιο της δέσµευσής του να µειώσει τα πλαστικά απορρίµµατα ως το 2025, µειώνοντας κατά 20.500 τόνους τη χρήση πρωτογενούς πλαστικού, σε ετήσια βάση:

  • Αφαιρώντας το πλαστικό από τη συσκευασία του εµβληµατικού σαπουνιού κρεµοσάπουνου οµορφιάς σε µπάρα, σε παγκόσµιο επίπεδο
  • Λανσάροντας νέες φιάλες από 100% ανακυκλωµένο πλαστικό
  • ∆οκιµάζοντας µια νέα συσκευασία πολλών χρήσεων (refill) για τα αποσµητικά1, η οποία θα µειώσει δραστικά τη χρήση πλαστικού

Μέχρι σήµερα, έχουν παραχθεί πάνω από 8,3 δις τόνοι πλαστικού, ποσότητα που έχει απορριφθεί στην πλειοψηφία της. Εάν συνεχιστούν οι ίδιοι ρυθµοί, µέχρι το 2050 θα υπάρχουν στις χωµατερές και στο περι- βάλλον 12 δις τόνοι πλαστικών απορριµµάτων. Γι’ αυτό σήµερα, το Dove, µια από τις µεγαλύτερες µάρκες οµορφιάς στον κόσµο, ανακοινώνει τη δέσµευσή του να αντιµετωπίσει το ζήτηµα των πλαστικών απορριµ- µάτων στην παγκόσµια βιοµηχανία οµορφιάς. Αυτή η εκτενής και συναρπαστική στρατηγική, θα επιφέρει ένα τεράστιο και διαρκή αντίκτυπο και θα µειώσει τη χρήση πρωτογενούς πλαστικού από το Dove κατά περισσότερους από 20.500 τόνους ετησίως. Η ποσότητα του πρωτογενούς πλαστικού που θα εξοικονοµηθεί από το Dove, θα ήταν αρκετή για να καλύψει τη διάµετρο της γης 2,7 φορές2. Το Dove επέλεξε µια µακροχρόνια πρωτοβουλία και όχι µεµονωµένες ενέργειες, για να διασφαλίσει ένα σηµαντικότερο και πιο βιώσιµο αντίκτυπο.

Τα πλαστικά απορρίµµατα αποτελούν µια από τις µεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές που αντιµετω- πίζει ο πλανήτης µας και η µείωσή τους είναι προ- τεραιότητα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τη βιοµηχανία στο σύνολό της. Γι’ αυτό το Dove ανοίγει τον δρόµο µε κορυφαίες καινοτοµίες στον κλάδο της οµορφιάς, µειώνοντας τη χρήση πλαστικού όπου είναι εφικτό και χρησιµοποιώντας εναλλακτικά υλικά και καινοτόµες συσκευασίες.

1 - ∆εν αφορά στα προϊόντα που είναι διαθέσιµα στην ελληνική αγορά

DSV

To Dove υιοθετεί το ακόλουθο µοντέλο για

ΚΑΘΟΛΟΥ | ΚΑΛΥΤΕΡΟ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

  1. ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ: Τον επόµενο χρόνο, σε παγκόσµιο επίπεδο, οι εµβληµατικές µονές συσκευασίες του κρεµοσάπουνου οµορφιάς σε µπάρα δεν θα περιέχουν καθόλου πλαστικό, ενώ αναπτύσ- σονται λύσεις για την αντικατάσταση του πλαστικού εξωτερικού περιβλήµατος των πολυσυσκευασιών, από ένα υλικό που δεν θα περιέχει καθόλου πλαστικό. 2. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ: Το Dove έχει δεσµευτεί να επενδύσει σε πιο βιώσιµες λύσεις που θα µειώσουν τη χρήση πρωτογενούς πλαστικού. Αυτό συµπεριλαµβάνει τη σηµερινή ανακοίνωση, σύµφωνα µε την οποία το Dove θα ξεκινήσει να λανσάρει νέες φιάλες2 από 100% ανακυκλωµένο πλαστικό (PCR), όπου είναι τεχνικά εφικτό, στις αγορές της Βόρειας Αµερικής και της Ευρώπης µέχρι το τέλος του 2019 -σε όλες τις σειρές προϊόντων του (Dove, Dove Men+Care και Baby Dove)3. To Dove συνεχίζει να αναζητά λύσεις, όπου η χρήση ανακυκλωµένου πλαστικού δεν είναι τεχνικά εφικτή, συµπεριλαµβανοµένων των καπακιών και των αντλιών. 3. ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ: Το Dove θα αξιοποιήσει την τεχνολογία1, στην οποία βασίζεται η νέα επαναπληρούµενη ανοξείδωτη συσκευασία των αποσµητικών στικ του Dove που ονοµάζεται minimTM4. Η τεχνολογία αυτή ελαχιστοποιεί τα απορρίµµατα µειώνοντας δραστικά την ποσότητα πλαστικού που απαιτείται.

Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν µέρος της ευρύτερης δέσµευσης της Unilever, σύµφωνα µε την οποία µέχρι το 2025 όλες οι συσκευασίες της θα είναι από επαναχρη- σιµοποιούµενο, ανακυκλώσιµο ή κοµποστοποιήσιµο πλαστικό. Αυτές οι πρωτοβουλίες έρχονται να ενδυναµώσουν µια µακρά ιστορία από πρωτοπόρες δράσεις που αφορούν σε εναλλακτικές λύσεις στη χρήση πλαστικού, ως αποτέλεσµα των οποίων την τελευταία δεκαετία το Dove απέφυγε τη χρήση περισσότερων από 10.000 τόνους πρωτογενούς πλαστικού.

H Marcela Melero, Vice President Dove Global Skin Cleansing, εξηγεί: «Στο Dove, πιστεύουµε στην φροντίδα τόσο προς τους καταναλωτές µας, όσο και προς τον πλανήτη. Έχουµε δεσµευτεί να γίνουµε µια από τις µάρκες µε τον µεγαλύτερο αντίκτυπο ενάντια στα πλαστικά απορ- ρίµµατα. Γνωρίζουµε ότι δεν είµαστε τέλειοι, αλλά δεν µπο- ρούµε να περιµένουµε. Αναζητούµε λύσεις, ώστε να έχουµε τον µεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο, όσο πιο άµεσα µπο- ρούµε, εµπνέοντας έτσι και τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο».

Το Dove δεσµεύεται να οδηγήσει τη µάχη ενάντια στα πλαστικά απορρίµµατα και να λειτουργήσει ως καταλύτης της αλλαγής στην βιοµηχανία και ακόµη ευρύτερα. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, το Dove καλεί για άµεση, συνεργατική δράση, ώστε να συµβάλλει στην επίλυση του προβλήµατος του πλαστικού παγκοσµίως, αλλάζοντας τόσο την εµπορική όσο και την καταναλωτική συµπεριφορά για να μεταστρέψει το κύµα ενάντια στα πλαστικά απορρίµµατα.

2 - Το νούµερο που αντιστοιχεί στην ποσότητα µπουκαλιών από πρωτογενές πλαστικό που δεν θα χρησιµοποιεί πλέον το Dove, έχει υπολογιστεί στοιχίζοντας συσκευασίες Dove 473ml τη µία δίπλα στην άλλη.

3- Υπάρχουν µόνο κάποιες εξαιρέσεις στο σύνολο των προϊόντων µας, οι οποίες δεν είναι φιάλες από 100% ανακυ- κλωµένο πλαστικό και ακόµη αποτελούν πολύ µεγάλο ποσοστό σε κάποιες συγκεκριµένες αγορές. Το πλάνο µας είναι να πετύχουµε το 100% πολύ σύντοµα. Αυτές οι εξαιρέσεις είναι: • Στην Ευρώπη οι φιάλες 250ml Dove µε την τεχνολογία MuCell™ θα αποτελούνται κατά 97% από ανακυκλωµένο πλαστικό µέχρι το τέλος του έτους. Οι συσκευασίες του κρεµοσάπουνου, επίσης µε την τεχνολογία MuCell™ θα αποτελούνται κατά 97% από ανακυκλωµένο πλαστικό, αλλά έπρεπε να µετατεθεί η ηµεροµηνία εφαρµογής στο 3ο τρίµηνο του 2020, λόγω του ότι δεν υπάρχει διαθέσιµη αρκετή ποσότητα αξιόπιστου και καλής ποιότητας ανακυ- κλωµένου πολυπροπυλενίου, ώστε να επιτύχουµε το ορόσηµο του 100%. • Οι συσκευασίες για το σαπούνι για τα χέρια µε µορφή µους και το κρεµοσάπουνο στη Βόρεια Αµερική θα απο- τελούνται κατά 78% από ανακυκλωµένο πλαστικό. Συνεχίζουµε να αναζητούµε πιθανές επιλογές για να φτάσουµε το 100% και σε αυτά τα προϊόντα. • Οι συσκευασίες των αποσµητικών αποτελούνται κυρίως από πολυπροπυλένιο. Προς το παρόν, δεν υπάρχει διαθέσιµη αρκετή ποσότητα αξιόπιστου και καλής ποιότητας ανακυκλωµένου πολυπροπυλενίου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 100%. Συνεπώς, έχουµε ξεκινήσει µε όση ποσότητα ανακυκλωµένου πλαστικού µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε, χωρίς να έχουµε αρνητικές συνέπειες στη λειτουργικότητα της συσκευασίας. Το ποσοστό του ανακυκλωµένου πλαστικού διαφέρει ανάλογα µε την συσκευασία (π.χ. στικ και roll-on) και τα χρώµατά της. • Ορισµένοι τύποι συσκευασιών µε χρώµα από τη σειρά προϊόντων µας για µαλλιά στη Βόρεια Αµερική και την ΕΕ, για τις οποίες δεν υπάρχει ακόµα τεχνική λύση αλλά αναζητούµε τρόπους, ώστε να αναλάβουµε µια αντίστοιχη ενέργεια.

4- Η τεχνολογία minim™ δεν υπάρχει στα προϊόντα που είναι διαθέσιµα στην ελληνική αγορά.

DPG Network