Ένα φτάρνισμα, πολλοί άρρωστοι

Ένα φτάρνισμα, πολλοί άρρωστοι

Το να βάζουμε το χέρι μπροστά από το στόμα κάθε φορά που φταρνιζόμαστε δεν είναι μόνο θέμα καλής συμπεριφοράς, αλλά και βασική πρόληψη κατά των ιώσεων. Οι ιοί μεταδίδονται μέσω του αέρα με το φτάρνισμα και το βήξιμο. Ένα βήξιμο απελευθερώνει περίπου 100.000 ιούς μέσα στον αέρα, ένα φτάρνισμα τους διπλάσιους, ενώ κάθε χρόνο ο ιός της γρίπης κολλάει στο 5-15% των ανθρώπων του παγκόσμιου πληθυσμού.