Το pureDKNY βοηθάει τις γυναίκες μέσα από μία πολύτιμη συνεργασία

Όντας κάτι παραπάνω από ένα άρωμα, μέσω της συνεργασίας της DKNY με την CARE, η pureDKNY βοηθά ώστε να βελτιωθεί το οικονομικό μέλλον των γυναικών, σταγόνα – σταγόνα.

Η συνεργασία μεταξύ της pureDKNY και της CARE ξεκίνησε το 2010, με την κυκλοφορία του Vanilla της pureDKNY. Μαζί έχουν βοηθήσει στην παροχή εκπαίδευσης στους καλλιεργητές βανίλιας της Ουγκάντα, μέσω των Τοπικών Ενώσεων Αποταμιεύσεων και Δανείων (VSLA) - το σύστημα μικροχρηματοδότησης της CARE που βασίζεται σε αποταμιεύσεις. Η εμπειρία της CARE έδειξε ότι όταν οι άνθρωποι που ζουν στις πιο φτωχές κοινότητες του κόσμου αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικές οικονομικές υπηρεσίες - όπως ασφαλείς αποταμιεύσεις, πίστωση, ασφάλιση και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες – μπορούν να ξεφύγουν μόνοι τους από τη φτώχεια.

Αγοράζοντας τη βανίλια της από τους τοπικούς καλλιεργητές βανίλιας της Ουγκάντα, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες, η pureDKNY πραγματοποιεί ένα βήμα ώστε να διασφαλιστεί η μακροχρόνια παραγωγή βανίλιας στην Ουγκάντα. Τώρα, αγοράζοντας τη verbena από τοπικούς καλλιεργητές στο Τόγκο, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες, η pureDKNY πραγματοποιεί ένα βήμα ώστε να διασφαλιστεί η μακροχρόνια παραγωγή verbena στο Τόγκο.

Η Trudi Loren, Αντιπρόεδρος για την Παγκόσμια Ανάπτυξη Αρωμάτων της Estée Lauder Companies Inc, δήλωσε ότι: «Ένα άρωμα με συνείδηση μας επιτρέπει, κατά ένα βαθμό, να βοηθήσουμε γυναίκες από μια άλλη ήπειρο και να κάνουμε τη διαφορά σε αυτό τον κόσμο μέσω ενός αρώματος». Μια σταγόνα verbena από την Αφρική και μια σταγόνα καλής θέλησης: Η pureDKNY συνεχίζει να υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες και το έργο της CARE. Καταφέρνει την προστασία της αξιοπρέπειας με τη μάχη κατά της φτώχειας. Βοηθήστε να κάνουμε τη διαφορά – είναι απλό και ξεκάθαρο.

DPG Network