Όσα πρέπει να προσέξεις σε σχέση με την πλαστική στήθους

Όσα πρέπει να προσέξεις σε σχέση με την πλαστική στήθους

Χειρουργική του μαστού: Αισθητική ή επανορθωτική;

Αυξητική στήθους, ανόρθωση στήθους, μειωτική στήθους, αποκατάσταση μαστών μετά από μαστεκτομή κ.ά. Όλες αυτές οι επεμβάσεις εντάσσονται στη χειρουργική του μαστού, η οποία δυστυχώς χωρίζεται ακόμη και σήμερα από πολλούς σε αισθητική και επανορθωτική. «Αυτό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις που συχνά οδηγεί σε επιπλοκές, ανεπιθύμητα αποτελέσματα, κακή ποιότητα ζωής» μας εξηγεί ο Πλαστικός Χειρουργός Δημήτρης Καρυπίδης. «Όλες οι επεμβάσεις στο μαστό, από την τυπική αυξητική μέχρι την αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή, οφείλουν να αντιμετωπίζονται ως συνδυασμός αισθητικής και επανορθωτικής ατραυματικής χειρουργικής με εξαιρετικής ακρίβειας και εξατομίκευσης χειρουργικό σχεδιασμό. Πρόκειται δηλαδή για χειρουργική εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων που εκτός από την πλούσια εμπειρία του χειρουργού, απαιτεί και εξαιρετικής ακρίβειας μετρήσεις και στρατηγική».

Όπως σε όλα, έτσι κι εδώ η επιτυχία κρίνεται στις λεπτομέρειες. «Χαρακτηριστικά όπως η θέση και η προβολή της θηλής, το μέγεθος και η προβολή του κάθε τμήματος του μαστού, η θέση και η ανατομική συσχέτιση της υπομάστιας πτυχής με άλλα σημαντικά ανατομικά σημεία αναφοράς, ο όγκος, η προβολή και η συμμετρία των μαστών, η ποιότητα και η επάρκεια του δέρματος του μαστού, η φυσικότητα μορφής και απόκρισης στην κίνηση και τις διάφορες θέσεις του σώματος και πληθώρα άλλων χαρακτηριστικών παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα» συνεχίζει ίδιος.

Τι θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε;

-Η επιλογή του κατάλληλου αρίστης ποιότητας ενθέματος ή της κατάλληλης μεθόδου αποκατάστασης με αυτόλογους ιστούς χωρίς ένθεμα είναι από τα πιο βασικά σημεία απόφασης και συζήτησης της ασθενούς με τον πλαστικό χειρουργό.

μετεγχειρητική φροντίδα και αγωγή είναι εξίσου σημαντικά.

-Θα πρέπει η απόφαση που αφορά οποιαδήποτε χειρουργική αντιμετώπιση του μαστού να συνοδεύεται από εξαιρετική προσοχή επιλογής του κατάλληλου ειδικού. Θα πρέπει ο πλαστικός χειρουργός να έχει επίσημη, πολύχρονη και πιστοποιημένη εκπαίδευση σε επίσημα κέντρα μαστού και μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική του μαστού.

-Κάθε επέμβαση έχει τις ιδαιτερότητές της και η διάρκειά της μπορεί να κυμαίνεται από 50 λεπτά (της τυπικής αυξητικής) μέχρι τις 6-7 ώρες τις αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή με αυτόλογους ιστούς.

-Ομοίως, η επιστροφή στο σπίτι κυμαίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα και το είδος της επέμβασης. Αυξητικές και ανορθώσεις μαστών συνήθως επιστρέφουν την επόμενη μέρα. Αποκαταστάσεις με αυτόλογους ιστούς επιστρέφουν μετά από 2-3 ημέρες.

-Στις περισσότερες περιπτώσεις η γυμναστική επιτρέπεται μετά το πρώτο δίμηνο.

-Η εγκυμοσύνη δεν επηρεάζει λειτουργικά τον μαστό στον οποίο έχει γίνει αυξητική. Ο θηλασμός μπορεί να γίνει κανονικά αλλά μπορεί να είναι πιο επώδυνος. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι κάτι που αντιμετωπίζεται άμεσα και αποτελεσματικά σε συνεννόηση με τον πλαστικό χειρουργό και τον γυναικολόγο.

-Το κόστος μιας επέμβασης στο μαστό κυμαίνεται και πάλι ανάλογα με το είδος και τον τύπο της.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τον Πλαστικό Χειρουργό Δημήτριο Καρυπίδη,
MD, MSc, MSc, PhD, FAACS, FICS, FEBOPRAS, FACS
Τηλ.: 2109220999
Email: karypidis@i-derma.gr