Νέες τεχνικές στην αναπαραγωγή πριν την επιλογή δανεικών ωαρίων

Νέες τεχνικές στην αναπαραγωγή πριν την επιλογή δανεικών ωαρίων

Μία νέα και επαναστατική θεραπεία!

Για τις νέες τεχνικές που βοηθούν την αναπαραγωγή σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν ζητήματα γονιμότητας, ανεξαρτήτου ηλικίας, μιλά στο Queen.gr ο γυναικολόγος - ειδικός αναπαραγωγής, Νίκος Πετρογιάννης. Ο γιατρός αναλύει τόσο τη μέθοδο PRP (Platelet Rich Plasma) όσο και τις τεχνικές διέγερσης στην ωοθυλακική (FPS) και ωχρινική φάση (LPS) του ίδιου κύκλου ωοθηκών, εξηγώντας αναλυτικά κάθε φάση της διαδικασίας, μέχρι το έμβρυο.

PRP (Platelet Rich Plasma): Νέα, επαναστατική θεραπεία για την ωοθηκική ανεπάρκεια

Μία νέα και επαναστατική θεραπεία για γυναίκες με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, πρόωρη εμμηνόπαυση ή ανταποκρινόμενες πτωχά σε πρόκληση ωορρηξίας, είναι η PRP (Platelet Rich Plasma) ή αλλιώς «Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια». Παράλληλα, η διπλή διέγερση στην ωοθυλακική (FPS) και η ωχρινική φάση (LPS) του ίδιου κύκλου ωοθηκών (DuoStim), είναι δύο ενδιαφέρουσες επιλογές για την εκτέλεση δύο ανακτήσεων ωάριων στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ειδικά σε γυναίκες με κακή ανταπόκριση στην διέγερση των ωοθηκών.

Η διαδικασία του PRP είναι ουσιαστικά έκχυση πλάσματος αυτόλογου (της ιδίας της ασθενούς) υψηλής συγκέντρωσης σε αιμοπετάλια. Προέρχεται από το αίμα της γυναίκας, έπειτα από επεξεργασία στο εργαστήριο, ενώ περιέχει πολλαπλάσια συγκέντρωση αιμοπεταλίων και αυξητικούς παράγοντες. Οι πρωτεΐνες αυτές, συμμετέχουν ενεργά στην επούλωση και την αναγέννηση των ιστών, στην αγγειογένεση, στον έλεγχο της φλεγμονής, στη διαφοροποίηση και των πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Δεδομένης της αναγεννητικής της δράσης, συμπεραίνουμε πως η θεραπεία με PRP είναι δυνατόν να αναστρέψει κάποια πιθανή δυσλειτουργία της περιεμμηνοπαυσιακής - εμμηνοπαυσιακής ωοθήκης, οδηγώντας στην αναγέννηση και την επαναλειτουργία της.

Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο να βλέπουμε, έστω και σε κάποιες περιπτώσεις, την εμμηνόπαυση να αντιστρέφεται για ένα σχετικά μικρό διάστημα, επειδή αυτό αποτελεί ένα «παράθυρο» αισιοδοξίας, το οποίο μπορεί να προσφέρει την πιθανότητα τεκνοποίησης σε γυναίκες που πριν δεν είχαν καμιά ελπίδα να αποκτήσουν δικά τους βιολογικά παιδιά. Με τη θεραπεία αυτή, μπορούν να τεκνοποιήσουν με δικά τους ωάρια και με απόλυτα φυσικό τρόπο. Χωρίς να χρειαστεί δηλαδή, να λάβουν φάρμακα για τη διέγερση των ωοθηκών, προκειμένου να προκύψουν ωάρια.

waria2

Η διαδικασία αναλυτικά

Η διαδικασία περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο τη λήψη αίματος από τη γυναίκα και την εργαστηριακή επεξεργασία. Μόλις είναι έτοιμο το εναιώρημα, δηλαδή έπειτα από μία ώρα περίπου, πραγματοποιείται η έγχυσή του στην ωοθήκη με τη βοήθεια διακολπικού υπερηχογραφήματος, ενώ η διαδικασία που ακολουθείται είναι όμοια με αυτή της ωοληψίας. Μάλιστα, η ένεση του PRP είναι μία τεχνική που δύναται να γίνει και χωρίς αναισθησία.

Η PRP αφορά περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες κάτω των 50 ετών, υπογόνιμες γυναίκες με χαμηλή ανταπόκριση στη φαρμακευτική διέγερση και γυναίκες με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια. Έπειτα από την έγχυση PRP, σε διάστημα 1, 3 έως 6 μηνών, γίνονται μετρήσεις FSH, LH, E2 και AMH αίματος, καθώς και υπερηχογράφημα ωοθηκών προκειμένου να παρατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Η πρώτη ένδειξη που αποκαλύπτει πως η θεραπεία λειτουργεί, είναι η επανεμφάνιση της περιόδου, όμως απαιτούνται μερικοί μήνες για να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Μία δεύτερη ένδειξη, είναι πως σημειώνεται αύξηση των επιπέδων της ορμόνης ΑΜΗ, η οποία αποτελεί δείκτη γονιμότητας, αλλά και ταυτόχρονη μείωση των επιπέδων των FSH και LH.Η εφαρμογή της θεραπείας πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα περίπου έξι μηνών. Η Ωχρινική διέγερση (LPS) φαίνεται να προκαλεί καλύτερη εκμετάλλευση του αποθεματικού των ωοθηκών με ένα επιπλέον ωάριο, το οποίο συλλέγεται κατά μέσο όρο σε σχέση με την ωοθυλακική διέγερση ( FPS).

Οι ενδείξεις πως πολλαπλά κύματα παραγωγής ωάριων μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός μόνο κύκλου ωοθηκών σε γυναίκες, άνοιξαν σημαντικές κλινικές διόδους για τη θεραπεία ασθενών με προγνωστικούς ασθενείς. Το LPS είναι γενικότερα ένα ελπιδοφόρο πρωτόκολλο για τους ασθενείς που πρέπει να συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό ωαρίων στο συντομότερο δυνατό χρόνο, δηλαδή σε γυναίκες με χαμηλή AMH.

wariaaaa3

Πρωτόκολλο σε βάθος εξαμήνου

Ένα πρωτόκολλο που δύναται να ακολουθήσουμε είναι σε βάθος ενός εξάμηνου. Στην αρχή, πραγματοποιείται PRP ωοθήκης και στην επόμενη περίοδο ακολουθεί διέγερση, παράγονται έμβρυα και εάν είναι αρκετά σε αριθμό, τοποθετούνται στην μήτρα. Στην περίπτωση παραγωγής λίγων εμβρύων, τότε αυτά ψύχονται και ακολουθεί η δεύτερη διέγερση πέντε ημέρες μετά την πρώτη ωοληψία, ενώ τα έμβρυα της δεύτερης διέγερσης ψύχονται και αυτά. Η τοποθέτηση των εμβρύων αφού αποψυχθούν, γίνεται σε έναν επόμενο κύκλο. Σε περίπτωση αποτυχίας, ακολουθεί στο επόμενο τρίμηνο το ίδιο πλάνο PRP ωοθήκης και διέγερση απλή ή διπλή, σύμφωνα με τον αριθμό των εμβρύων που παράγονται. Τέλος, οι παραπάνω τεχνικές είναι πολλά υποσχόμενες και μπορούν στο μέλλον να αντικαταστήσουν την επιλογή δανεικών ωάριων.

waria4

Ευχαριστούμε τον ειδικό αναπαραγωγής Νίκο Πετρογιάννη.

DPG Network