Προειδοποιητικοί κανόνες στην Ωριαία αστρολογία

Λαμβάνονται υπόψη ή  αγνοούνται;

Ένα σημαντικό κεφάλαιο, στην Ωριαία αστρολογία είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στους προειδοποιητικούς κανόνες, που εξετάζονται πριν από την ερμηνεία οποιουδήποτε ωριαίου χάρτη.

Δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαετίες, από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται ευρέως η ωραία αστρολογία, ορισμένοι αστρολόγοι μετέτρεψαν σταδιακά τους κανόνες αυτούς από προειδοποιητικούς σε απαγορευτικούς, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα πολλοί ωριαίοι χάρτες να απορρίπτονται ή να αγνοούνται εντελώς. Η αυστηρή τήρηση των κανόνων είναι, όμως, αναγκαία – υποχρεωτική, θα λέγαμε – κυρίως για τους αρχάριους, τουλάχιστον ωσότου αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία.

Τα τελευταία χρόνια, πάντως, οι προειδοποιητικοι κανόνες έπαψαν, αν μη τι άλλο, να θεωρούνται απαγορευτικοί, οπότε, σήμερα, ο έμπειρος μελετητής γνωρίζει πότε και ποιους από αυτούς πρέπει να τηρήσουν και πότε μπορεί να τους παρακάμψει προκειμένου να συνεχιστεί η ερμηνεία του χάρτη.

Επίσης, η εμπειρία έδειξε ότι μόνο τυχαία δεν είναι η παρουσία προειδοποιητικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα στο Astrology.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ