Δεν θέλω να διαθέσω πολλά χρήματα για την πρόσκληση διότι είναι κάτι που πετάνε. Σωστά;

Δεν θέλω να διαθέσω πολλά χρήματα για την πρόσκληση διότι είναι κάτι που πετάνε. Σωστά;

Όλα είναι σχετικά. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνοχή σε όλα τα πράγματα για τον γάμο. Δεν μπορεί για παράδειγμά να κάνεις τον γάμο σου στο καλύτερο χώρο των Αθηνών και να έχεις ένα πάρα πολύ απλό προσκλητήριο, όχι καλής ποιότητας, με το σκεπτικό ότι θα το πετάξουν. Το προσκλητήριο είναι και η πρώτη εντύπωση που παίρνει ο καλεσμένος για τον γάμο, άρα ανάλογα με τον γάμο που θα κάνεις πρέπει να διαλέξεις και το κατάλληλο προσκλητήριο.