Ο ύπνος που χάνεται για πάντα

Ο ύπνος που χάνεται για πάντα

Επιστημονικές έρευνες έδειξαν πως τα άτομα που μπορεί να μην έχουν κοιμηθεί για περισσότερες από 24 ώρες, μπορούν να αναπληρώσουν τον χαμένο ύπνο αν κοιμηθούν μια νύχτα για 10 συνεχόμενες ώρες. Δυστυχώς, όμως, τα άτομα που πάσχουν από χρόνια έλλειψη ύπνου και κοιμούνται 4-7 ώρες κάθε βράδυ αντί για 8 που είναι το σωστό, δεν μπορούν να αναπληρώσουν τον χαμένο ύπνο ακόμα κι αν κοιμούνται 10 ώρες κάθε βράδυ για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Επιπλέον, η απόδοσή τους επιδεινώνεται όλο και περισσότερο για κάθε ώρα που παραμένουν ξύπνιοι ενώ θα έπρεπε να κοιμούνται.

DPG Network