Σύλλογοι γυναικών στο γραφείο

Σύλλογοι γυναικών στο γραφείο

Ποιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη των γυναικών στο χώρο εργασίας τους;

Οι γυναίκες είναι λιγότερο «συνδεδεμένες» από ότι είναι οι άνδρες. Βλέπετε, αρχικά οι άνδρες εγκαταλείπουν σπάνια την εργασία τους την περίοδο που η καριέρα τους είναι έτοιμη να απογειωθεί για να κάνουν οικογένεια και να φροντίσουν τα παιδιά τους. Έτσι, έχουν καλύτερες «συνδέσεις».

Από την άλλη σε πολλές εταιρίες οι γυναίκες οργανώνουν συλλόγους με μέλη μόνο γένους θηλυκού θέλοντας κατά κάποιον τρόπο να συνασπιστούν. Όμως, ποιος ο λόγος να μπει κάποιος σε μια ομάδα που αποτελείται από ανθρώπους με λιγότερες «συνδέσεις»; Υπάρχουν ένα εκατομμύριο τρόποι να ανοίξετε τους ορίζοντες δικτύωσής σας -με βάση την καταγωγή, τα ενδιαφέροντα, την εμπειρία κ.ο.κ- και όχι με βάση το φύλο.

Εκτός τούτου οι γυναίκες στο χώρο εργασίας τους δεν είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικές μεταξύ τους. Όλοι είναι ανταγωνιστικοί, όμως υπάρχουν πάντα περισσότερα προβλήματα ανάμεσα σε δύο γυναίκες από ό, τι μεταξύ δύο ανδρών ή μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Οπότε ποιος ο λόγος να μπλέκετε;

DPG Network